Welkom op de portal van Babylon Holding

Bij Babylon Holding werken meerdere huisartsen en zorgprofessionals samen.
De Holding is verdeeld in een aantal werkbedrijven. Meer informatie over deze bedrijven vindt u op de betreffende websites.

Babylon Huisartsenzorggroep

Huisartsenpraktijk:

De Zwaluw

De Schaapskamp

Babylon Medische Services

Meer informatie

Babylon Asielzoekerszorg AZC

Meer informatie

Phoenix Aesthetic Clinics BV

ga naar de website

Diversiteit in Medewerkers

Bij de Babylon Holding werken Huisartsen, Physician Assistants, Verpleegkundigen Doktersassistentes en Ondersteunend Personeel. De mensen die voor Babylon werken komen uit Nederland maar ook hebben diverse Huisartsen in het buitenland gewoond, gewerkt en/of gestudeerd en zijn zij goed bekend met verschillende culturen en culturele gebruiken.
Meerdere talen
Alle medewerkers spreken vanzelfsprekend Nederlands maar een aantal beheerst daarnaast een of meerdere van de volgende talen: Arabisch, Frans, Engels, Russisch, Duits, Tsjechisch, Farsi, Dari, Pashtu, Urdu en Nederlands Gebarentaal.
Hier ligt tegelijk de kracht van Babylon Holding: door de samenstelling van ons personeelsbestand kunnen wij uitstekend inspelen op de behoeften van onze diverse doelgroepen.
Veel patiënten spreken over medische kwesties het liefst in hun eigen taal. Het is makkelijker uit te leggen en de aanwijzingen van de arts zijn makkelijker te begrijpen. De huisartsen van Zorggroep Babylon doen minder vaak een beroep op de Tolkentelefoon wat de reactiesnelheid bevordert en de persoonlijkheid van de gesprekken groter maakt.