Babylon

MEDISCHE SERVICES

Praktijklijn

Allereerst zijn wij verantwoordelijk voor de Huisartsenzorg op de Praktijklijn, het Medisch Call center van het Gezondheidscentrum in Wageningen. Wij doen dit al vanaf 2010. Hier werken speciaal getrainde en opgeleide Doktersassistentes samen met onze Huisartsen, waarbij onze Huisartsen eindverantwoordelijk zijn voor alle telefonische consulten. Zij spreken veelal meerdere talen. De asielzoekers kunnen hier 24/7 terecht met medische vragen.

De Praktijklijn en alle andere locaties in het land werken met hetzelfde HIS (Huisartseninformatiesysteem). Zo hebben betrokken zorgverleners altijd inzicht in de medische gegevens van de asielzoekers. Dit is belangrijk omdat asielzoekers regelmatig verhuizen. Hun medisch dossier ‘verhuist’ dus altijd mee.

 

Fiatteren Intakes

Sinds maart 2016 is er een nieuwe manier van Intakes geïntroduceerd in het Zorgproces voor de asielzoekers. Dit vanuit het oogpunt dat het belangrijk is om, zo snel mogelijk na binnenkomst van de asielzoeker in de COA-opvang, eventuele medische risico’s van de asielzoeker in beeld te krijgen. Hiermee kunnen de medische risico’s voor de asielzoeker en eventueel ook voor zijn omgeving en voor de volksgezondheid worden beperkt. Dit is in lijn met het Programma van Eisen van COA. Ook de IGZ en de LHV ondersteunen dit proces.

De artsen van Babylon fiatteren landelijk alle afgenomen medische intakes. Zij doen dit via het Huisartsen informatiesysteem.

babylonmedicalservices-foto

Projecten

DUBLIN

De Dublinverordening is een Europese Verordening. Hierin staat beschreven hoe kan worden bepaald welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming (asiel).

In de meeste gevallen is het land waar de vreemdeling het Schengengebied als eerste is binnengekomen verantwoordelijk. Maar het kan ook zijn dat een ander land verantwoordelijk is, omdat daar gezins- of familieleden wonen, die daar een verblijfsvergunning hebben.

Babylon draagt er zorg voor dat de aanvragen voor het afgeven van een gezondheidsverklaring worden afgehandeld.

De gezondheidsverklaring is gebaseerd op basis van de feitelijke gegevens in het medisch dossier van de Asielzoeker, opgenomen in het HIS. Als de informatie in het medisch dossier van GC A naar het inzicht van de Babylon huisarts daar aanleiding toe geeft, dan vraagt de Babylon huisarts up to date informatie op van specialisten.

 

Medisch Advies Algemeen

De directie en artsen van Babylon kunnen in zijn algemeenheid worden bevraagd over onderwerpen waarbij hun medische expertise van belang is. Met name het inzicht van onze artsen in de bijzondere doelgroep en hun achtergronden, maakt dat wij regelmatig gevraagd worden om advies.

Wil je meer weten over de bijzondere kennis en vaardigheden van de huisartsen van Huisartsen Zorggroep Babylon? Neem contact op met Said Hamed  (huisarts/directeur HZ Babylon) via info@babylonzorg.nl voor informatie en/of voor het maken van een afspraak.