Babylon Zorg voor Asielzoekers

 

Op een groot aantal Asielzoekerscentra in Nederland levert Babylon met haar Huisartsen de zorg voor Asielzoekers. Zij doet dit in opdracht van het Gezondheidscentrum voor Asielzoekers, onder deel van Menzis. De zorg is decentraal per locatie geregeld maar vanuit een centrale aansturing en visie.

Op dit moment zijn wij actief in Ter Apel, het grootste en meest complexe Asielcentrum van Nederland met een capaciteit van 2000 asielzoekers variërend van de groep asielzoekers die net Nederland zijn binnengekomen, tot de groep die is uitgeprocedeerd en het land moeten verlaten.

Andere centra waar we op dit moment artsen en huisartsenzorg leveren zijn Hoogeveen, Assen, Hardenberg en Wageningen.

Onze huisartsen zijn op de locaties eindverantwoordelijk voor de zorg en begeleiden de teams op locatie (Verpleegkundigen, Doktersassistenten, Consulenten GGZ) om deze zorg kwalitatief zo goed mogelijk te leveren. De tijd die we hieraan kunnen besteden hangt af van het aantal asielzoekers op een AZC.

De zorg die we bieden is geïntegreerde en laagdrempelige huisartsenzorg waarbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt, maar waarbij ook ruimte is voor extra preventie en proactieve begeleidende interventies.

Onze artsen hebben oog voor de achtergrond van de Asielzoekers en weten wat er komt kijken bij de zorg voor deze bijzondere patiënten groep. Denk hierbij aan psychosociale klachten, tropische infectieziekten maar ook klachten door een enorme zorgachterstand.

Naast de zorg voor de asielzoekers op de locaties is er een landelijke Praktijklijn waar asielzoekers 24/7 (dag en nacht, door de week en in het weekend) naar toe kunnen bellen. Dit landelijk Medisch Callcenter wordt ook bemenst door Huisartsen van Babylon. Voor meer info kunt u terecht bij Babylon Medisch Advies. 

De aanspraak op vergoeding van zorg is voor Asielzoekers vastgelegd in de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) (www.rzasielzoekers.nl)